Čelična vlakna kompanije Spajić predstavljaju materijal za ojačavanje koji u kombinaciji sa betonom pruža brojne prednosti u odnosu na tradicionalno betonsko ojačanje. Čelična vlakna kompanije Spajić su napravljena od žice različitog materijala, koja je dizajnirana tako da sprečava pucanje betona, povećava armaturnu fleksibilnost, otpornost smicanja betona i povećava otpornosti betona na formiranje površinskih pukotina.

Čelična vlakna se ponekada nazivaju i strukturalna vlakna i imaju namenu da nose teret, te se s toga koriste kao zamena klasičnog armaturnog ojačanja u nekim ne strukturalnim primenama. Takođe, imaju funkciju da smanje i/ili eliminišu pucanje betona u ranim i kasnim fazama.

VLAKNA SA KUKICAMA NA KRAJEVIMA

product of spajic machines

ZS/N, Z, I

↔ 30/35/40/50/52/60 mm Ø 0,8 - 1,2 mm

VALOVITA ČELIČNA VLAKNA

valovita celicna vlakna sa vodenim zigom

ZSW/ N, Z, I

*** ↔ 20 - 65 mm*** Ø 0,8 - 1,2mm

MIKRO VLAKNA*

micro-vlakna-secena-zica

SA/ M,N, Z, I

**** ↔ 3 - 30 mm**** Ø 0,15 - 0.4mm

VLAKNA VISOKIH PERFORMANSI

vlakna visokih performansi sa vodenim zigom

ZS5/ N, Z, I

**** ↔ 50/60 mm**** Ø 0,8 - 1,2 mm

*naziv vezan isključivo za dimenzije vlakana

Vlakna se generalno klasifikuju prema njihovoj dužini, mada, ponekad  njihov dijametar i/ili odnos dužine i obima se uzima u obzir.

 

PREDNOSTI BETONA OJAČANOG ČELIČNIM VLAKNIMA

Normalan beton je krt i lomljiv, dok je beton ojačan čeličnim vlaknima u prednosti zbog svoje veće izdržljivosti i mogućnosti da spreči lomljenje. Prednosti betona ojačanog vlaknima u odnosu na normalan beton se mogu sumirati kao:

DOBRA OTPORNOST NA UDARCE
DOBRA RASTEGLJIVOST
VISOKA NOSEĆA SPOSOBNOST ČAK I NAKON NAPUKNUĆA
BOLJA ZATEZNA ČVRSTOĆA, SAVITLJIVOST I OTPORNOST NA SMICANJE
VISOKA REZISTENTNOST

Betonska industrijska podna ploča je ključni strukturalni element u skoro svakom industrijskom postrojenju. Ona ima dve funkcije:

1) Da izdrži radna opterećenja sistema koji se nalaze direktno na podu, da izdrži opterećenja koja stvaraju viljuškari i kamioni i da ih rasporedi na potporne površine bez strukturnih oštećenja

2) Da obezbedi odgovarajuću zaštitu površine od habanja kako bi se procesi u pogonima mogli obavljati efikasno i sigurno.

Ova dvojaka uloga betonske industrijske podne ploče je skrenula pažnju na doprinos koji ima na moderna komercijalna postrojenja.

Slider

PRIMENA BETONA OJAČANOG VLAKNIMA

Beton ojačan vlaknima, se u glavnom koristi kako bi se sprečilo formiranje pukotina, da se poboljša otpornost na udarce, da se poveća otpornost dinamičkog opterećenja i razuđivanja materijala. Beton ojačan vlaknima se može koristiti bez ikakvog dodatnog ojačanja u skoro svim situacijama u kojima otpornost na savijanja nije prevelika, kao što je to slučaj sa gredama.

Industrijski podovi

Industrijski podovi

Tuneli

Tuneli

Prskani beton

Prskani beton

Izgradnja aerodroma i presvlačenje autoputeva

Izgradnja aerodroma i presvlačenje autoputeva

Parking

Parking

Nesagorivi betoni

Nesagorivi betoni

Temelji

Temelji

Izgradnja hidrostruktura

Izgradnja hidrostruktura

PREPORUKA DOZIRANJA ČELIČNIH VLAKANA

Preporučena doza čeličnih vlakana je između 20 i 40 kg/m3 betona. Što je veća doza vlakana, to je veća otpornost savijanja betona. Uglavnom, vlakna se poslednja dodaju u sveži beton, uz vođenje računa da ne dođe do formiranja grudvica i da se vlakna brzo transportuju od mesta unosa do mešalice. Takođe, mogu se dodavati i upotrebom mašine za odmršavanje i transport vlakana koju kompanija Spajić proizvodi. Sve dok je odnos dužine i obima vlakana manji od 50, vlakna se mogu dodavati direktno, bez rizika od formiranja grudvica. Sa većim odnosom dužine i dijametra, kompanija Spajić preporučuje obaveznu upotrebu mašine za odmršavanje i transport vlakana. Međutim, vizuelna provera je neophodna tokom sipanja vlakana u mašinu kako bi raspodela vlakana bila adekvatna.

Čelična vlakna se u beton dodaju poslednja, mešaju se najvećom brzinom minimum 1 min. po kubiku betona da bi se sprečilo formiranje grudvica u betonu.

Scroll to top