ČELIČNA VLAKNA

Čelična vlakna kompanije Spajić predstavljaju materijal za ojačavanje koji u kombinaciji sa betonom pruža brojne prednosti u odnosu na tradicionalno betonsko ojačanje. Čelična vlakna kompanije Spajić su napravljena od nisko ugljenične, hladno vučene čelične žice, koja je dizajnirana tako da sprečava pucanje betona, povećava armaturnu fleksibilnost, otpornost smicanja betona i povećava otpornosti betona na formiranje površinskih pukotina.