ABRAZIVI

Kao jedan od vodećih proizvođača abraziva metodom sečenja žice, kompanija Spajić d.o.o. u svojoj ponudi ima širok spektar dijametara, čvrstoće i materijala abraziva, koji su svoju primenu našli u procesima tretmana površina u raznim industrijama. Metodom sečenja žice na dužinu jednaku njenom dijametru, dobijaju se cilindrični abrazivi. Metodom zaobljavanja cilindričnih abraziva, dobijaju se zaobljeni, kod koji se prema stepenu zaobljenosti razlikuju G1, G2 i G3 tip. U zavisnosti od industrije i krajnjeg željenog cilja tretmana površine, određuje se tip abraziva (cilindrični ili zaobljeni), materijal od kojeg se proizvodi i čvrstoća koju abraziv treba da poseduje