Kao jedan od vodećih proizvođača abraziva metodom sečenja žice, kompanija Spajić d.o.o. u svojoj ponudi ima širok spektar dijametara, čvrstoće i materijala abraziva, koji su svoju primenu našli u procesima tretmana površina u raznim industrijama. Metodom sečenja žice na dužinu jednaku njenom dijametru, dobijaju se cilindrični abrazivi. Metodom zaobljavanja cilindričnih abraziva, dobijaju se zaobljeni, kod kojih se prema stepenu zaobljenosti razlikuju G1, G2 i G3 tip. U zavisnosti od industrije i krajnjeg željenog cilja tretmana površine, određuje se tip abraziva (cilindrični ili zaobljeni), materijal od kojeg se proizvodi i čvrstoća koju abraziv treba da poseduje.

CILINDRIČNI ABRAZIVI

Metodom sečenja žice na dužinu jednaku njenom dijametru, kompanija Spajić d.o.o. proizvodi cilindrični abraziv. Materijal žice koji će se koristiti za proizvodnju abraziva je usko vezan za industriju u kojoj se abrazivi primenjuju kao i za materijale koji se tim abrazivima tretiraju. S tim u vezi, žica može biti čelična, aluminijumska, pocinkovana, mesingana, ali i žica od nerđajućeg čelika.

Oblik (cilindričan oblik sa oštrim ivicama) je uslovio da se abrazivi ovog tipa primenjuju u procesima čišćenja površina, uklanjanja rđe, farbe i boje, masnoće, ali i u procesima peskarenja koji se u metalurgiji (u livnicama) koriste za skidanje zaostalog materijala sa livenih delova.

Jedna od glavnih karakteristika ovog tipa abraziva jeste njegova dugotrajnost. Prilikom upotrebe, cilindrični abraziv kompanije Spajić d.o.o. se zaobljava i dobija sferni oblik, što omogućava njegovu dužu upotrebu i mogućnost ostvarivanja većeg broja ciklusa.

Kompanija Spajić u svom proizvodnom programu cilindričnih abraziva izrađuje abrazive u opsegu od 0,4mm do 2,5mm prečnika zrna, a uz ispunjavanje uslova standarda DIN 8201-4SAE J-441.

ZAOBLJENI ABRAZIVI

U procesu zaobljavanja cilindričnih abraziva, dobijaju se zaobljeni abrazivi. U zavisnosti od stepena zaobljavanja, kompanija Spajić d.o.o. u svom proizvodnom programu razlikuje tri tipa zaobljenih abraziva: G1, G2 i G3.  Sa različitim potrebama u različitim industrijama, koriste se i različiti tipovi zaobljenih abraziva, a takođe se i materijal žice od kojih su abrazivi napravljeni razlikuje (čelik, aluminijum, inoks).

Svoju široku primenu ova vrsta abraziva je našla u procesima mikrokovanja (shot peening). Ovaj proces je zastupljen u auto i avio industriji. On se odlikuje tretiranjem površine abrazivima (kuglicama) koje zbog svog sferičnog oblika ne stvaraju oštećenja, a utiču na ojačanje samog materijala koji se tretira i na povećanje njegove izdržljivosti i otpornosti na habanje.

Zaobljeni abrazivi kompanije Spajić se takođe odlikuju dugotrajnošću, velikim brojem ciklusa, kao i kvalitetnom krajnom obradom tretiranog materijala.

Kompanija Spajić u svom proizvodnom programu zaobljenih abraziva izrađuje abrazive u opsegu od 0,4mm do 2,0mm prečnika zrna, a uz ispunjavanje uslova standarda VDFI 8001; SAE J-441; AMS 2431/8A.

Slider

PREDNOSTI ČELIČNE SAČME

VISOK STEPEN ISTRAJNOSTI
Uzevši u obzir perlitičnu mikrostrukturu abraziva, bez unutrašnjih nedostataka (šupljina, pukotina, poroznosti), oni traju duže, imaju duži vek upotrebe nego drugi metalni abrazivi koji su u upotrebi (kao na primer, liveni). S toga, abrazivi koje kompanija Spajić proizvodi, mogu imati vek upotebe i do 4000 ciklusa.
VISOKA KONZISTENCIJA
Abrazivi od sečene žice imaju visok stepen konzistencije u pogledu oblika i tvrdoće koji direktno utiče na povećanje kvaliteta procesa tretmana površine.
ISPLATIVOST

Ako uzmemo u obzir veliki broj mogućih ponovnih upotreba istog proizvodnog miksa, činjenicu da abrazivi od sečene žice traju duže, ušteda koja se tom  prilikom ostvaruje za naručivanje i kupovinu neke druge vrste abraziva je očigledna. Kako se prilikom upotrebe abraziva tretirani materijal ne oštećuje, ne stvaraju se dodatni troškovi za naknadnu obradu već tretiranog materijala. Manjak prašine koja se formira, pored uticaja na zdraviju okolinu i životnu sredinu, utiče i na uštedu prilikom eventualne nabavke sistema za otprašivanje.

OTPORNOST NA LOMLJENJE

Perlitična mikrostruktura abraziva od sečene žice uslovljava njihovu otpornost na lomljenje. Tokom procesa peskarenja ili mikrokovanja, na primer, zaobljeni abrazivi ne pucaju. Ovo sprečava oštećenje površine koja se tretira oštrim ivicama koje se formiraju kada druge vrsta araziva pucaju tokom upotrebe. Činjenica da se čestice naših abraziva ne lome, rezultira da operacioni miks koji se koristi za tretman, duže traje. Otpornost na lomljenje takođe utiče na smanjenje prašine koja se formira prilikom lomljenja i obezbeđuje čistiju i zdraviju  radnu i životnu okolinu, što nije slučaj kada je livena sačma u pitanju.

Scroll to top