Čelična Vlakna - Proizvodi

NAJBOLJE REŠENJE ZA VAŠU GRADNJU - PLATI MANJE, OČEKUJ VIŠE.

Čelična vlakna kompanije Spajić® predstavljaju materijal za armiranje koji u kombinaciji sa betonom pruža brojne prednosti u odnosu na tradicionalnu betonsku armaturu. Čelična vlakna kompanije Spajić® su napravljena od hladno valjane žice izabrane prema nameni, koja su dizajnirana tako da sprečavaju pucanje betona, povećavaju savitljivost, otpornost na smicanje, kao i habanje. Shodno primeni razlikujemo vlakna: - Namenjena mikroarmiranju industrijskih podova, kolovoza, aerodrumskih površina, osnovnih slojeva irigacionih sistema, prefabrikovanih betonskih elemenata. Ovu grupu vlakana čine vlakna čiji je koeficijent izduženja ≥ 50. - Namenjena upotrebi kod prskanih maltera za izradu ili rekonstrukciju tunela, za izradu prefabrikovanih betonskih elemenata, za izradu potpornih elemenata na klizištima itd.. karakteristika ovih vlakana je stepen izduženja ≤ 50. - Namenjena betonima ultravisoke čvrstoće. Ovu grupu čine takozvana mikro vlakna prečnika ispod 0,3mm i zatezne čvrstoće 2,400MPa. Primenjuju se kod izrade vojnih utvrđenja, bunkera, bezbednosnih soba, za reparaciju oštećenja mostova i ostalih betonskih struktura kod kojih se zahteva visoka tvrdoća i otpornost na penetraciju.

MIKRO VLAKNA

SA/ M,N, Z, I

3 - 30 MM

Ø

0,15 - 0,4 MM

VALOVITA ČELIČNA VLAKNA

ZSW/ N, M, Z, I

20 - 65 MM

Ø

0,6 - 1,2 MM

VLAKNA VISOKIH PERFORMANSI

ZS5/ N,M, Z, I

50;60 MM

Ø

0,6 - 1,2 MM

VLAKNA SA KUKICAMA

ZS/N, M, Z, I

30;35;40;50;52;60 MM

Ø

0,4 - 1,2 MM

PREPORUKA DOZIRANJA ČELIČNIH VLAKANA

Preporučena doza čeličnih vlakana je između 10 i 40 kg/m3 betona. Što je veća doza vlakana, to je veća otpornost savijanja betona. Uglavnom, vlakna se poslednja dodaju u sveži beton, uz vođenje računa da ne dođe do formiranja grudvica i da se vlakna brzo transportuju od mesta unosa do mešalice. Takođe, mogu se dodavati i upotrebom mašine za uduvavanje i transport vlakana koju kompanija Spajić® proizvodi. Sve dok je odnos dužine i obima vlakana manji od 50, vlakna se mogu dodavati ručno, bez rizika od formiranja grudvica. Sa većim odnosom dužine i dijametra, kompanija Spajić® preporučuje obaveznu upotrebu mašine za uduvavanje i transport vlakana. Međutim, vizuelna provera je neophodna tokom sipanja vlakana u mašinu kako bi raspodela vlakana bila adekvatna. Čelična vlakna se u beton dodaju poslednja, mešaju se najvećom brzinom, minimum 1 min. po kubiku betona da bi se sprečilo formiranje grudvica u betonu.