Oprema za čelična vlakna

SPAJIĆ® LINIJA ZA PROIZVODNJU ČELIČNIH VLAKANA

Naše mašine za proizvodnju čeličnih vlakana, mašine za proizvodnju abraziva, sistemi za otprašivanje proizvodnje, pneumatski transport i rastresanje vlakana, koje se odlikuju visokom produktivnošću i niskim troškovima proizvodnje, pozicioniraju firmu Spajić® kao jednog od lidera u ovoj industriji na svetskom tržištu.

Višegodišnje iskustvo u proizvodnji i distribuciji čeličnih vlakana omogućilo je konstrukciju mašina i alata koji mogu proizvesti bilo koju vrstu čeličnih vlakana. Ono što Spajić® mašine razlikuje od drugih je velika produktivnost i brzina mašine, mala potrošnja električne energije i iziskuje malo vremena oko manipulativnih radova u procesu proizvodnje.

Takođe, Spajić® nudi kompletne linije za proizvodnju čeličnih vlakana koje u zavisnosti od vaših potreba i vrste čeličnih vlakana koje želite proizvesti, mogu biti sledeće:

  • Mašina za proizvodnju čeličnih vlakana sa kukicama M1 model ZS 30mm; 35mm, 40mm, 50mm; 52mm; 60mm
  • Mašina za proizvodnju valovitih, grifovanih i ravnih čeličnih vlakana M1 model ZSW
  • Mašina za proizvodnju mikro vlakana M1 model SA
  • Dodatna oprema
Dodatna oprema
  • Sistem za odmotavanje žice*
  • Sistem za ručno pakovanje vlakana u vrećama
  • Sistem za otprašivanje proizvodnje

*Broj kalemova (špula) zavisi od tipa mašine i od vlakana koja se žele proizvesti.

Prednosti Spajic® Mašina

VELIKA PRODUKTIVNOST I BRZINA

U zavisnosti od tipa dostiže se brzina i do 8,5 m /s.

NISKI TROŠKOVI REZERVNIH DELOVA

U slučaju da je potrebno zameniti neke delove naša kompanija ih može obezbediti u svakom trenutku.

USLUGE NAKON PRODAJE

Obuka, servis, i prodaja rezervnih delova. Stručni saveti u svim fazama prodaje i profesionalna podrška nakon prodaje.

IZISKUJE MALO VREMENA OKO MANIPULATIVNIH RADOVA U PROCESU PROIZVODNJE

 

MALA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Svega max. 11 KW. Ako mašina radi manjim kapacitetom onda troši manje struje, po toni 3 – 5 KW.

POTREBAN SAMO JEDAN RADNIK NA MAŠINI

Jedan radnik puni sistem za odmotavanje sirovinom, proizvodi vlakna, kontroliše proizvod, meri i pakuje vlakna i ređa na drvenu paletu.

ZAUZIMA MALO PROSTORA ZA INSTALACIJU I RAD

Potrebno je svega 12 m x 8 m za instalaciju jedne mašine.

GARANCIJA I SERVIS

Naše mašine imaju garanciju godinu dana uključujući servis i tehničku podršku u periodu od preko 20 godina.

MAŠINA ZA DOZIRANJE (UDUVAVANJE) VLAKANA

Pored mašina za proizvodnju čeličnih vlakana, kompanija Spajić® proizvodi mašine za doziranje (uduvavanje) čeličnih vlakana.

Ove mašine se koriste prilikom primene čeličnih vlakana - tokom mešanja vlakana u betonu. Mašina za doziranje (uduvavanje) čeličnih vlakana koristi se za rasplitanje čeličnih vlakana i sprečavanje stvaranja ugrušaka vlakana. Razdvojena vlakna se preko cevnog sistema doziraju u betonske mešalice, bilo kamionske ili statične mešalice u betonare. Razdvajanjem vlakana sprečava se mogućnost stvaranja ježeva (loptica) u betonu, jer ježevi u betonu mogu izazvati slabe tačke. Uz adekvatno doziranje čeličnih vlakana pomoću naše mašine, osiguraćete snagu i sigurnost vaše betonske površine. Još jedna svrha ove mašine je da obezbedi odgovarajuću mešavinu vlakana u betonu pre nego što se beton sipa.

(Kompanija Spajić®, za projekte kojima su potrebne veće količine čeličnih vlakana, mogu besplatno iznajmiti mašinu za doziranje vlakana za vreme trajanja projekta, pod uslovom da se od naše kompanije kupuju čelična vlakna.

Saznajte više o mašinama za proivodnju čeličnih vlakna

Kao jedan od vodećih proizvođača sačme od žice, Spajic® nudi kompletnu liniju mašina za proizvodnju.